GospodarkaJest to region o charakterze rolniczym. Gospodarstwa rolne znajdują się w rękach rolników indywidualnych, a dominującą grupę stanowią gospodarstwa małorolne do 10 ha. W produkcji roślinnej największy udział mają zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoniu i rzepaku. Produkcja zwierzęca to przede wszystkim hodowla bydła i trzody chlewnej.

W związku z rolniczym charakterem w regionie najlepiej rozwija się przemysł rolno-spożywczy (m.in. Cukrownia w Klemensowie oraz Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie).

W 2010 roku w Bodaczowie oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych w Europie linię tłoczni i ekstrakcji. Maszyny sprowadzono z wielu zakątków świata – od Argentyny po Holandię. Maszyny te stanęły w dwóch specjalnie wybudowanych halach, doskonale widocznych z szosy Zamość – Szczebrzeszyn. Dzięki tej inwestycji moce przerobowe bodaczowskiej fabryki wzrosły pięciokrotnie – do 500 tysięcy ton rzepaku rocznie.

I właśnie w tym nowoczesnym zakładzie powstają oleje rzepakowe i słonecznikowe, sprzedawane pod marką Zamojski oraz margaryny – w tym pierwsza w kraju margaryna w płynie „Emma”. To produkty, które znajdą się na świątecznych stołach w większości domów naszego regionu. Wysoka cena rzepaku w ubiegałym roku spowodowała zwiększone zainteresowanie kontraktacją rzepaku. Przewiduje się, że produkcja rzepaku w Polsce do 2013 roku może osiągnąć 3 mln ton, co oznacza obsianie około 1 mln 150 tys. ha użytków rolnych. (Źródło: Kronika Tygodnia).

Uprawa tytoniu w naszym regionie wciąż jest bardzo popularna. Na całej Zamojszczyźnie żyje z tego ok. 2 tys. osób. Zrzeszenie Producentów Tytoniu Pol - Tabak w Biłgoraju skupia 1350 plantatorów, którzy produkują w ciągu roku ok. 4200 ton liści tytoniu. Krajowy limit na jego produkcję tytoniu wynosi ok. 38 tys. ton, z czego 22,2 tys. ton przypada na tytoń jasny, virginię, który jest u nas najpopularniejszy.