HistoriaDzieje wsi siegają czasów przedhistorycznych. Ziemie między Wisłą a Wieprzem i Bugiem to Grody Czerwieńskie. Nazwa Grody Czerwieńskie pochodzi od grodu Czerwień, obecnie Czermno. Ziemie te znajdowayły się na dawnym pograniczu polsko-ruskim i były one przedmiotem rywalizacji Polski i Rusi. Grody Czerwieńskie wchodziły w skład państwa państwa Mieszka I. Książę kijowski Włodzimierz Wielki w 981 roku zagarnął cały obszar zamieszkany przez Lędzian. W czasie wyprawy wojennej na Kijów w 1018 roku król Bolesław Chrobry odbił Grody Czerwieńskie. Mapa poniżej przedstawia wschodnie granice Polski pod koniec panowania Bolesława Chrobrego.

Mapa Polski za panowania Bolesława I Chrobrego. Autor: Poznaniak, WikipediaJarosław Mądry zagarnął ponownie Grody Czerwienskie w 1031 roku. Prawdopodobnie to Jarosław, dla obrony granicy zachodniej, wybudował w latach 1031 -1039 gród Sutiejsk (Sąsiadka koło Szczebrzeszyna). W 1097 roku poświadczony jest pobyt w Sutiejsku Księcia Dawida Igorowicza. Z jego obecnością związane jest prawdopodobnie znalezisko 5 pieczęci ołowianych z jego imieniem.


W 1205 roku odbyła się wyprawa wojenna księcia Romana Mścisławowicza przeciwko polskim książętom Leszkowi i Konradowi. Po drodze zajął on dwa grody w tym prawdopodobnie Sutiejsk. Roman zginął w bitwie pod Zawichostem. W latach 1208-1214 Leszek Biały zajął ziemie na wschód od Wieprza po Bug. W roku 1219 odzyskał je Daniel Romanowicz. Grody Czerwieńskie znalazły się w granicach księstwa halicko-włodzimierskiego. Ponownie zostały zaatakowane w 1240 roku przez mongołów pod wodzą Batu-chana i prawdopodobnie zniszczone. Dopiero król Kazimierz Wielki w roku 1349 przyłączył te ziemie na stałe do Polski.