7 kwietnia 2011

PołożenieŹrebce – wieś w gminie Sułów, w pow. zamojskim, w woj. lubelskim

Następujące miejscowości należą do gminy Sułów:
Deszkowice Drugie, Deszkowice Pierwsze, Kawęczyn-Kolonia, Kitów, Kulików, Michalów, Rozłopy (2 sołectwa), Rozłopy-Kolonia, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułów-Kolonia, Sułówek, Tworyczów, Źrebce.


Lokalizacja na mapie Polski


 
Wieś Źrebce położona jest w południowo-zachodniej części gminy Sułów w obrębie Padołu Zamojskiego i Roztocza Zachodniego. Leży także w sąsiedztwie Roztaczańskiego Parku Narodowego i części Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Występują tu długie i suche doliny rozdzielające wzgórza. Największa sieć wąwozów występuje w okolicy Szczebrzeszyna i nosi nazwę "Piekiełko". Największym wzniesieniem jest Dąbrowa 344 m n.p. Chakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie grubej warstwy lessu porozcinanej siecią wąwozów. Przez zachodni region przepływa rzeka Gorajec i Por, a ze wschodu rzeka Wieprz. Źródła rzeki Por w miejscowości Batorz na wysokości 235 m n.p.m., ujście do rzeki Wieprz (Zalew Nielisz) w miejscowości Nawóz, poziom dna zbiornika 193,4 m n.p.m.


6 kwietnia 2011

Klimat

Klimat wsi Źrebce posiada cechy kontynentalne. Średnia roczna temperatura wynosi 7,5o C. Średni roczny opad wynosi od 550 do 600 mm, przeważają wiatry zachodnie. Wiatry wschodnie powodują ochłodzenie i mroźne zimy, natomiast w okresie letnim upały.Prognoza pogody

Okres wegetacyjny waha się w granicach 200 dni, okres bezprzymrozkowy wynosi 155-165 dni. Przez ten teren przechodzi szlak gradowy.

24 marca 2011

Dorzecze Wieprza i Poru

Osią wód jest rzeka Wieprz z dopływami Porem, Gorajką i Łetownią, które wpływają do największego w regionie stawu wodnego „Nielisz" znajdującego się na obszarach dwóch gminy: Nielisz i Sułów.


Źródło patrz:  Morze Roztocza – Jezioro Nielisz
Rzeka Gorajec (potocznie Gorajka) jest to prawobrzeżny dopływ Poru. Długość rzeki - 18,5 km. Źródła w rejonie podmokłym zwanym "Bagno Tałandy" nieopodal miejscowości Panasówka. Ujście do rzeki Por w miejscowości Sułówek.


Źródła rzeki Por (zwana również Pur lub Pór )  położone są w miejscowości Batorz na wysokości 235 m n.p.m., ujście do rzeki Wieprz ( jezioro Nielisz ) w miejscowości Nawóz , poziom dna zbiornika 193,4 m n.p.m. Długość rzeki Por wynosi 52,6 km. Od źródeł do jazu w miejscowości Tworyczów są to wody górskie a od jazu w Tworyczowie do zbiornika Nielisz wody nizinne. Utwory lessowe zalegające te tereny charakteryzują się dobrą przepuszczalnością wody, co ma znaczenie dla stosunków wodnych. Wody opadowe infiltrują w głąb, gdzie dopiero na znacznych głębokościach tworzą poziom wody podziemnej.