24 marca 2011

Dorzecze Wieprza i Poru

Osią wód jest rzeka Wieprz z dopływami Porem, Gorajką i Łetownią, które wpływają do największego w regionie stawu wodnego „Nielisz" znajdującego się na obszarach dwóch gminy: Nielisz i Sułów.


Źródło patrz:  Morze Roztocza – Jezioro Nielisz
Rzeka Gorajec (potocznie Gorajka) jest to prawobrzeżny dopływ Poru. Długość rzeki - 18,5 km. Źródła w rejonie podmokłym zwanym "Bagno Tałandy" nieopodal miejscowości Panasówka. Ujście do rzeki Por w miejscowości Sułówek.


Źródła rzeki Por (zwana również Pur lub Pór )  położone są w miejscowości Batorz na wysokości 235 m n.p.m., ujście do rzeki Wieprz ( jezioro Nielisz ) w miejscowości Nawóz , poziom dna zbiornika 193,4 m n.p.m. Długość rzeki Por wynosi 52,6 km. Od źródeł do jazu w miejscowości Tworyczów są to wody górskie a od jazu w Tworyczowie do zbiornika Nielisz wody nizinne. Utwory lessowe zalegające te tereny charakteryzują się dobrą przepuszczalnością wody, co ma znaczenie dla stosunków wodnych. Wody opadowe infiltrują w głąb, gdzie dopiero na znacznych głębokościach tworzą poziom wody podziemnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz